உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – பழனி சட்டமன்ற தொகுதி

6

பழனி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பாப்பம்பட்டி ஊராட்சி பகுதியில் 23.9.2019 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.