மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்-வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி

24
8.9.2019 அன்று வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் திருச்சிற்றம்பலம் கூட்டுரோட்டில் நடைபெற்றது,
முந்தைய செய்திபனை விதை நடும் திருவிழா-கோவில் பட்டி
அடுத்த செய்திபனை விதைத் திருவிழா-சுற்றுச்சூழல் பாசறை-பவானி