பற்றி எரிந்த குப்பை மேடு-நாம் தமிழர் முயற்சியால் அணைப்பு

16

கொளத்தூர் பகுதியில் குப்பை மேட்டில் பற்றி எரிந்த தீயை கொளத்தூர் தொகுதி துணை தலைவர் மைக்கேல் பிரான்சிஸ் அவர்களின் முயற்சியில் உடனே தீயணைப்பு வாகனத்தை வரவழைத்து        தீயை அனைத்தனர்.