பனை விதை நடும் திருவிழா-தென்காசி_சட்டமன்ற_தொகுதி

20

15-9-2019 அன்று  நாம்_தமிழர்_கட்சி தென்காசி_சட்டமன்ற_தொகுதி  திப்பனம்பட்டியில் பனை விதைகள் விதைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.