பனை விதை நடும் திருவிழா- திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

19

*நாம் தமிழர் கட்சி சுற்றுச்சூழல் பாசறை*  திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் கடம்பத்தூர் ஒன்றியம் சார்பாக  8.9. 2019 கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்,கசவநலத்தூர் ஏரிக்கரையில் பனைவிதைகள் விதைக்கப்பட்டது.,