பனை விதை நடும் திருவிழா-குமாரபாளையம் தொகுதி

13

குமாரபாளையம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பனை விதை நடும் திருவிழாவில் 6500 பணை விதைகள் சின்னார்பளையம் வாய்க்கால் கரையில் நடப்பட்டது