பனை விதைகள் நடும் திருவிழா-சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதி

60

தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் 10 லட்சம் பனை விதை நடும் திட்டத்தில் 8.9.2019 அன்று சீர்காழி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தொடுவாய்  கிராமத்தில் 2500 பனைவிதைகள் நடப்பட்டது.