பனைவிதை நடும் திருவிழா- மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி

12

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக பனைவிதை நடும் திருவிழா நடைபெற்றது.