உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி

14

பவானி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பூதப்பாடியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 25-08-2019 அன்று நடைபெற்றது.