உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி

60

பவானி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பூதப்பாடியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 25-08-2019 அன்று நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-மரக்கன்று அளிக்கும் விழா-பவானி