உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி

13

பவானி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பாலப்பாளையத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 18-08-2019 அன்று நடைபெற்றது