பனை விதை சேகரிப்பு நிகழ்வு-கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி

7

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதி உட்பட்ட உருமண்டம்பாளையம் பகுதியில் பனை விதை சேகரிப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது.