கொடியேற்றும் விழா-காட்டுமன்னர் கோவில் தொகுதி

33

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம் ஸ்ரீநெடுஞ்சேரி அம்புஜவள்ளிபேட்டை கிராமதில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கடல்தீபன் கொடியேற்றினார்‌