கொடியேற்றும் நிகழ்வு-கிணத்துக்கடவு தொகுதி

22

கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்கு உட்பட்ட போடிபாளயத்தில் 31.7.2019 அன்று கொடியேற்றப்பட்டது

முந்தைய செய்திகலந்தாய்வு கூட்டம்-கிணத்துக்கடவு தொகுதி
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்\மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு