கொடியேற்றும் நிகழ்வும் /அரசு பள்ளிக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்குதல்

88

கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம் கொண்டசமுத்திரம் கிராமத்தில் கட்சியின் கொடியேற்றபட்டது அதன் ஊடாக அரசு தொடக்க பள்ளியில் நோட்டு புத்தகம் எழுதுகொள் வழங்கப்பட்டது.