கலந்தாய்வு கூட்டம்-கடையநல்லூர் தொகுதி

11

கடையநல்லூர் தொகுதி அச்சன்புதூர் கிளையின் சார்ப்பாக மாணவர்களுக்கு தமிழ்தேசிய அரசியலின் தேவையை பற்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.