கொடியேற்றும் நிகழ்வு-மரக்கன்று நாடும் விழா-செங்கம்

51

14.07.2019 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வாழவச்சனூர் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திகொடியேற்றும் நிகழ்வு-செய்யூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திமரக்கன்றுகள் நடும் விழா-செங்கம் தொகுதி