கலந்தாய்வு கூட்டம்- மரக்கன்று வழங்குதல்-கந்தவர்கோட்டை தொகுதி

103

20/07/19 அன்று கந்தர்வகோட்டை நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் மரக்கன்று வழங்குதல் நடைபெற்றது