கலந்தாய்வு கூட்டம்-மடத்துக்குளம் தொகுதி

20

14.07.2019) மடத்துக்குளம் தொகுதி *மடத்துக்குளம் ஒன்றியத்திற்குக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் *கணியூர்* பகுதியில் நடைபெற்றது!!

முந்தைய செய்திகாமராசர் – புகழ் வணக்க நிகழ்வு-உடுமலை-மடத்துக்குளம்
அடுத்த செய்திதாத்தா இரட்டை மலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு