கலந்தாய்வு கூட்டம்-செய்யூர் தொகுதி

9
09-06-2019 காஞ்சிபுரம் தென் மண்டலம் , காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்டம், சார்பாக  செய்யூர் தொகுதியில்  வடப்பட்டினம் ஊராட்சியில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.