கலந்தாய்வு கூட்டம்-தாராபுரம் தொகுதி

60

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியின் கலந்தாய்வு கூட்டம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் 03-03-2019 அன்று நடந்தது.