ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவு நாள்-தென்காசி தொகுதி

4

தென்காசி சட்டமன்ற தொகுதி
சார்பாக 30-12-2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை
இயற்கை அறிவியலாளர் ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களின் 5ஆம் நினைவு நாள் தென்காசி நகராட்சியின் முன்பு அமைந்துள்ள புலிக்கொடியில் வைத்து ஐயா அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் நடைப்பெற்றது.