தெருவுக்கு நான்கு டாஸ்மாக் நடத்தும் அரசாங்கத்தால் தெருவுக்கு ஒரு கழிவறை கட்ட முடியாதா? – சீமான் கண்டனம்

11

தெருவுக்கு நான்கு டாஸ்மாக் நடத்தும் அரசாங்கத்தால் தெருவுக்கு ஒரு கழிவறை கட்ட முடியாதா? – தமிழக அரசின் கொள்கைக்கு சீமான் கண்டனம்
Govt. can run more than 4 TASMAC for each Street But not even a single public Toilet- Seeman Naam Tamilar Katchi