விவசாயத்தை நாம் ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்? சீமான் விளக்கம்

16

விவசாயத்தை நாம் ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்? என்பது குறித்து அண்ணன் சீமான் தரும் மிகச்சிறந்த விளக்கம்

முந்தைய செய்திஇசுலாமியர்களும், கிருத்துவர்களும் சிறுபான்மையினரா?- விளாசும் சீமான்
அடுத்த செய்திதமிழகத்தின் முக்கியப் பிரச்சினையே திமுக-தான் – சீமான் விளாசல்