வடசென்னை, இராதாகிருஷ்ணன் நகரில் குருதிக்கொடை முகாம்

15

தேசியத் தலைவர் பிறந்த நாளையொட்டி இன்று(22-11-15) வடசென்னை, இராதாகிருஷ்ணன் நகரில் குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.
rk

rk3

rk2