தேவர் ஜெயந்தி – சீமான் உரை

25

தேவர் ஜெயந்தி – சீமான் உரை

முந்தைய செய்திகொஞ்சம் இரத்தம் தாருங்கள் நிறைய சுதந்திரம் தருகிறேன்- சுபாஷ் சந்திரபோஸ்
அடுத்த செய்திதேவர் ஜெயந்தி – சீமான் மலர் வணக்கம்