கொஞ்சம் இரத்தம் தாருங்கள் நிறைய சுதந்திரம் தருகிறேன்- சுபாஷ் சந்திரபோஸ்

8

இரத்தம் தாருங்கள் நிறைய சுதந்திரம் தருகிறேன்- சுபாஷ் சந்திரபோஸ்

நிறைய இரத்தம் தந்துவிட்டோம் கொஞ்சம் சுதந்திரம் தாருங்கள் – தமிழ் தேசியத் தலைவர்