காமராசர் இல்லாமல் காங்கிரசா? – சீமான்

7

காமராசரை யார்? என்று இந்திராகாந்தி கேட்டவுடனேயே மானத்தமிழர்கள் காங்கிரசை தூக்கி எறிந்து இருக்கவேண்டும்.-சீமான்