தேனி பொதுக்கூட்டம் – செந்தமிழன் சீமான் எழுச்சியுரை

19

தேனி பொதுக்கூட்டம் – நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் செந்தமிழன் சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்திதமிழர்கள் உயிர்நேயவாதிகள்
அடுத்த செய்திஇது மக்களுக்கான காவல்துறையா? பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்கான ஏவல்துறையா? -சீமான் சீற்றம்