தேனி பொதுக்கூட்டம் – செந்தமிழன் சீமான் எழுச்சியுரை

5

தேனி பொதுக்கூட்டம் – நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் செந்தமிழன் சீமான் எழுச்சியுரை