தமிழர்கள் உயிர்நேயவாதிகள்

17

நாம் தமிழரின் அரசியல் அனைத்து உயிர்களுக்குமானது, தமிழர்கள் மனிதநேய வாதிகள் அல்ல உயிர்நேயவாதிகள்.

முந்தைய செய்திகிராமப் பூசாரிகள் மாநாடு
அடுத்த செய்திதேனி பொதுக்கூட்டம் – செந்தமிழன் சீமான் எழுச்சியுரை