கோவை பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு (10.10.2015)

5

காங்கிரஸ்,பாஜக,திராவிட கட்சிகள் தொடர்பான பத்திரிக்கையாளர்களின் கேள்விகளுக்கு அண்ணன் சீமானின் நேரடி பதில்கள்