குமிடிப்பூண்டி பொதுக்கூட்டம் – சீமான் உரை- 12-09-2015

12

தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க விடமிருந்து தமிழகத்தை மீட்பதுதான் முதல் வேலை- சீமான் ஆவேசம்.