புரட்சி என்பது தலைகீழ் மாற்றம்

64

நாம் தமிழர் கட்சி என்பது மக்களின் மீட்சிக்காக.

முந்தைய செய்திஓம் என்பதற்கான விளக்கம் – சீமான்
அடுத்த செய்திஇராமனின் பேரன்களுக்கு, இராவணனின் பேரன்களின் ஓட்டு எதற்கு? – சீமான் கேள்வி