ஓம் என்பதற்கான விளக்கம் – சீமான்

19

ஓம் என்பது மந்திரம் இல்லை, அது வினைச்சொல்.

முந்தைய செய்திபத்திரிகை.காம் இணையதள இதழில் அண்ணன் சீமான் நேர்காணல்
அடுத்த செய்திபுரட்சி என்பது தலைகீழ் மாற்றம்