இராமனின் பேரன்களுக்கு, இராவணனின் பேரன்களின் ஓட்டு எதற்கு? – சீமான் கேள்வி

37

இராமனின் பேரன்களுக்கு, இராவணனின் பேரன்களின் ஓட்டு எதற்கு? – சீமான் கேள்வி

முந்தைய செய்திபுரட்சி என்பது தலைகீழ் மாற்றம்
அடுத்த செய்திஈரோடை கிழக்கு ,தெற்கு – சார்பாக கொள்கை விளக்க தெருமுனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது.