மணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சி (speech at mani senthil) -15-06-2015

41

மணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சி
(Book release event speech at Mani Senthil) -15-06-2015

முந்தைய செய்திபொதுக்குழுவில் 9 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது.
அடுத்த செய்திமணிசெந்தில் அண்ணனின் புத்தக வெளியீடு விழா நிகழ்ச்சியில் அண்ணன் செல்வமணியின் உரை -15-06-2015