கடலூர் மாவட்டம்,சேத்தியாதோப்பில் அண்ணன் சீமான் எழுச்சியுரை 29-03-2015

10

கடலூர் மாவட்டம்,சேத்தியாதோப்பில் 29-03-15 அன்று மாநாட்டு விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.இதில் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் எழுச்சியுரை நிகழ்த்தினார்.