விளையாட்டுப் பாசறை தொடக்க விழா, மாபெரும் கபடிப்போட்டி நிகழ்வு – 21,22 -03 -2015

133

தமிழர்களின் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டு கலை இலக்கியம் இசை இவற்றை மீட்டுருவாக்கம் செய்யும் பணியில் நாம் தமிழர் கட்சி.