நாகப்பட்டினம் பொதுக்கூட்டம் 24-12-2014

5

இனத்திற்கு உழைத்த தந்தைக்கும் ஈழத்திற்கு உதவிய தலைவருக்கும் வீரவணக்கப் பொதுக்கூட்டம்.
Annan Seeman Nagapattinam Meeting. -24.12.02014