கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பேராவூரணி திலீபன் அவர்களின் திருமண நிகழ்வுக்கான சுற்றறிக்கை.

835

கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பேராவூரணி திலீபன் அவர்களின்  திருமண நிகவுக்கான சுற்றறிக்கை.


முந்தைய செய்திSeeman 20140622 Speech at Cheppakkam, Chennai for Attack on Tamil Muslims in Sri Lanka MQTSV2
அடுத்த செய்திதொடர்வண்டி கட்டணஉயர்வை கண்டித்து தொடர்வண்டி மறியல்.இடம்:சென்னை (04.07.2016)