பிரித்தானியாவில் தியாகி திலீபன் அவர்களின் 26ம் ஆண்டு நினைவு சுமந்த வீரவணக்க நிகழ்வு

20

பிரித்தானிய தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினரால் லெஸ்ரர் பகுதியில் நடாத்தப்பட்ட தியாகி திலீபன் அவர்களின் 26ம் ஆண்டு நினைவு சுமந்த வீரவணக்க நிகழ்வு மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக நடைபெற்றது.