இலங்­கை­யர்­க­ளுக்­கான புதிய குடி­வ­ரவு முறைமை: கனே­டிய அர­சினால் அறி­முகம்

30

இலங்கை உள்­ளிட்ட கணி­ச­மான அள­வி­லான நாடு­க­ளுக்­கான உயி­ரியல் இயல்பு சம்­பந்­தப்­பட்ட அடை­யாளத் தேவைப்­பா­டு­களை கனடா இந்த வருட இறுதி தொடக்கம் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­த­வுள்­ள­தாக கனே­டிய ஊட­க­மொன்று தெரி­வித்­துள்­ளது.

இது­கு­றித்த புதிய முறை­மையின் கீழ் கனே­டிய சுற்­றுலா, மாண­வர் மற்றும் தொழில் சம்­பந்­த­மான விசா ஒன்­றுக்­கென விண்­ணப்­பிக்­கும்­போது பய­ணிகள் தங்­களின் கைவிரல் அடை­யா­ளங்­க­ளையும் நிழற்­ப­டங்­க­ளையும் சமர்ப்­பிக்க வேண்டும். அல்­பே­னியா, அல்­ஜீ­ரியா, கொங்கோ, ஜன­நா­யகக் குடி­ய­ரசு, எரித்­தி­ரியா, லிபியா, நைஜீ­ரியா, சவூதி அரே­பியா, சோமா­லியா, தென் சூடான், சூடான் மற்றும் டியு­னி­ஷியா ஆகிய நாடு­களைச் சேர்ந்த பய­ணிகள் தங்கள் உயி­ரியல் இயல்பு நிலைத் தக­வலை வழங்க வேண்­டு­மென்ற தேவைப்­பாடு கடந்த ஒக்­டோபர் 23ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுல்­ப­டுத்­தப்­பட்டு வரும் அதே­ச­மயம், எதிர்­வரும் டிசம்பர் 11 ஆம் திகதி தொடக்கம் இத்­த­கைய தேவைப்பாடு இலங்கை மற்றும் கணி­ச­மான அள­வி­லான வேறு நாடு­க­ளுக்கும் ஏற்­பு­டை­ய­தாக இருக்கப் போவ­தா­கவும் அதில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

கொலம்­பியா, ஹெய்ட்டி மற்றும் ஜமேக்கா ஆகிய நாடுகள் மீது இந்த மாத முற்­ப­கு­தி­யில மேற்­படி உயி­ரியல் இயல்பு நிலைத் தேவைப்­பா­டுகள் விதிக்­கப்­பட்­ட தைத் தொடர்ந்தே கனே­டிய பிர­ஜா­வு­ரிமை மற்றும் குடி­வ­ரவுத் திணைக்­களம் நாடுகள் பற்­றிய பட்­டி­ய­லொன்றை வெளி­யிட்­டுள்­ள து.

நாட்டின் எல்­லையைத் தாண்டி உள் நுழை­வ­தற்­கான கட்­டுப்­பா­டு­களை கடி­ன­மாக்கும் பொருட்டு கடந்த வருடம் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டி­ருந்த கனே­டிய குடி­வ­ரவு முறை­மைச்­சட்­டத்தைப் பாது­காக்கும் அங்­க­மாக இத்­த­கைய நாடு­க­ளி­லி­ருந்து கன­டா­வுக்கு வருகை தருவோர் தங்கள் விசா விண்­ணப்­பங்­க­ளி­லான தங்­களின் கைவிரல் அடை­யா­ளங்­க­ளையும் நிழற்­ப­டங்­க­ளையும் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்­கென மேல­திக கட்­ட­ண­மாக 85 டொலர்­களை ஒட்­டா­வா­வுக்கு செலுத்த வேண்டும்.

விசா விண்­ணப்ப நிரா­க­ரிப்­புக்­களின் பரி­மா­ணங்கள் அல்­லது வீதங்கள், நாடு கடத்தல் உத்­த­ர­வுகள், அகதி அந்­தஸ்து கோரல்கள், உரிய ஆவ­ணங்­க­ளின்றி வந்­த­டையும் அல்­லது பொய்­யான ஆள­டை­யா­ளங்­களைப் பயன்­ப­டுத்தி நாட்­டிற்குள் நுழைய முயன்று வரும் நாட்­ட­வர்கள் மற்றும் கன­டாவின் வெளி­நாட்டு மற்றும் வர்த்­தக கொள்கை நோக்­கங்­க­ளுடன் அவர்கள் கொண்­டுள்ள சம்­பந்தம் ஆகி­ய­வற்றை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்டே மேற்­கு­றிப்­பிட்ட நாடுகள் தெரிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­தாக அதி­கா­ரிகள் தெரி­வித்­துள்­ளனர்.

சுற்­றுலா, மாணவர் அல்­லது தற்­கா­லிக வெளி­நாட்டுப் பணி­யாளர் விசாக்­க­ளுக்­கென விண்­ணப்­பித்­துள்ள 300,000 விண்­ணப்­ப­தா­ரர்­களில் சுமார் 20 சதவீதத்தினர் முதலாவது வருடத்தில் தங்களின் உயிரியல் இயல்பு நிலை பற்றிய தகவலை சமர்ப்பிக்க வேண்டி வருமெனவும் சிறுவர், முதியோர் மற்றும் இராஜதந்திரிகள் இத்தகைய தேவைப்பாட்டிலிருந்து விதிவி லக்குப் பெற்று வருவதாகவும் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.