நாம் தமிழர் -அய்யா உதயகுமாருடனான சந்திப்பு

10

நாம் தமிழர் இணையதள பாசறை 15/08/2013 சுதந்திர தினத்தன்று கூடங்குளத்தில் “அனுவுலைக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின்” ஒருங்கிணைப்பாளர் அய்யா உதயகுமார் அவைகளையும் , …