நாம் தமிழர் தெருமுனை கூட்டத்திற்கு தடை 1

8

நாம் தமிழர் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் பூண்டி சிற்றூரில் 01/06/2013 அன்று மாலை தெருமுனை கூட்டத்திற்கு வழக்கம் போல அனுமதி கடிதம் கொடுத்து அனுமதி பெற்று நடைபெ…