நாம் தமிழர் கனடா கவன ஈர்ப்பு பேரணிக்கு சீமான் அழைப்பு.

10

மே 18 தமிழர௠இன அழிப௠ப௠நாள௠. தமிழர௠அனைவர௠ம௠கடலென கூட௠வோம.