சீமான் உரை 26.04.2013 அன்று திருவாரூர் தெற்கு மாவட்டம் மன்னார்குடியில்

5

மன்னார்குடியில் புரட்சிப்பாவலர் பாரதிதாசன் நினைவேந்தல் பொதுக்கூட்டம் – செந்தமிழன் சீமான் உரை. திருவாரூர் தெற்கு மாவட்டம் மன்னார்குடியில் 26.04.2013 அன்று நடை…