சீமான் உரை மாணவர் ஈழ ஆதரவு – மதுரை

5

நாம் தமிழர் கட்சி மதுரை கிழக்கு மாவட்டம் நடத்திய “ஈழ விடுதலைக்காக தமிழக மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை ஆதரித்து மாபெரும் பொதுக்கூட்டம்” செந்தமிழன் சீமான் உரை.20-04-…