சீமான் உரை மக்கள் உரிமை கழக பட்டினி 02.04.2013

4

மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம் சார்பில் இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலையை கண்டித்து பட்டினி போராட்டம் 02/04/2013 அன்று நடைபெற்றது.-அண்ணன் சீமான் கலந்துகொண்டு …