சீமான் உரை தமிழீழ சாசன வரை

6

தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் சிந்தனைக்கு மாற்றீடான சாசனம் தேவைதானா?’ செந்தமிழன் சீமான் உரை. தமிழீழ தேசியத் தலைவரின் சிந்தனையில் உருவான ‘சோசலிச தமிழீழம்’ என்ற தமிழ…