மாணவர் போராட்டம் சீமான் வாழ்த்து-4/4

20

ஈழ தேசத்தில் நடந்தது ஒரு இனப்படுகொலை என்ற முக்கியமான தீர்மானத்தை உள்ளடக்கி தமிழகம் முழுவது போராட்டங்களை மேற்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு அண்ணன் செந்தமிழன் சீமானுடன…

முந்தைய செய்திமாணவர் போராட்டம் சீமான் வாழ்த்து-4/4
அடுத்த செய்திமாணவர் போராட்டம் சீமான் வாழ்த்து-4/4