பாலியல் வன்கொடுமை – ஆர்ப்பாட்டம் 3

16

“பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கோரியும்”, “சிறப்பு முகாமில் சிறை வைக்கபட்டிருக்கும் நம் ஈழத்துச் சொந்தங்களை விடுவிக்கக்கோரியும்” மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் (31/12/12)